கைலாசநாதக்குருக்கள் ஞாபகார்த்த 2019க்கான அழைக்கப்பட்ட அணிகளுக்கிடையிலான மென்பந்தாட்ட சுற்றுப் போட்டியில் வேலனை முத்துமாரிக் எதிரான இறுதிப்போட்டியில் நயினாதீவுமத்தியவிளையாட்டுக்கழகம் வெற்றியை தனதாக்கிக்கொண்டது.

 

Leave a Reply